MU Tuyệt Đỉnh | TEST: 02/07 - OPEN: 04/07

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 645] 02-07-2022
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 584] 02-07-2022
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 604] 02-07-2022
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 372] 02-07-2022
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 371] 02-07-2022
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 407] 02-07-2022
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 363] 02-07-2022
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 346] 02-07-2022
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 344] 02-07-2022
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 369] 02-07-2022
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 348] 02-07-2022
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 384] 02-07-2022
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 353] 02-07-2022
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 411] 02-07-2022
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 769] 02-07-2022
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 355] 02-07-2022
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 772] 02-07-2022
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 920] 02-07-2022
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 751] 02-07-2022
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 860] 02-07-2022
Giới thiệu sói tinh [đọc: 829] 02-07-2022
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 766] 02-07-2022
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 838] 02-07-2022
NPC trong game Mu Online [đọc: 700] 02-07-2022
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 781] 02-07-2022
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 448] 02-07-2022
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 453] 02-07-2022
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 488] 02-07-2022
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 461] 02-07-2022
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 472] 02-07-2022
  Xem tất cả các bản tin